Ada Clarice Gastaldi –  Coordinadora
Anamaria Siriani de Oliveira –  Vice-coordinadora
Mandatos: del 10/03/2020 al 09/03/2022

Profesores Titulares Mandatos
Ada Clarice Gastaldi Del  14/02/2020 al 13/02/2022
Anamaria Siriani de Oliveira Del 14/02/2020 al 13/02/2022
Cristine Homsi Jorge Ferreira Del 14/02/2020 al  13/02/2022
Paulo Roberto Pereira Santiago Del 14/02/2020  al 13/02/2022
Profesores Suplentes Mandatos
Ana Claudia Mattiello-Sverzut Del  14/02/2020 al 13/02/2022
Ana Claudia Mirândola B Reis Del 14/02/2020 al 13/02/2022
Marisa de Cássia Registro Fonseca Del 14/02/2020 al  13/02/2022
Hugo Celso Dutra de Souza Del 14/02/2020  al 13/02/2022
Estudiantes Mandatos
Julia Gonzalez Fayão